Facetten van het Boeddhisme


naar Index


6.5.  Enkele bekende leken
15. prins Abhaya

Copyright ©  2024 / 2567

Het is toegestaan om elektronisch of in gedrukte vorm fragmenten van deze publicatie of de publicatie in zijn geheel over te nemen voor eigen gebruik, of ook met als doel ze met anderen te delen, uitsluitend voor gratis verspreiding en zonder commercieel oogmerk.Prins Abhaya

Inleiding

Prins Abhaya was de zoon van koning Seniya Bimbisara van Magadha, en de pleegvader van de arts Jivaka.

Hoe de Boeddha de bedroefde prins Abhaya troostte -

Eens keerde prins Abhaya triomfantelijk terug na het onderdrukken van een opstand aan de grens. Koning Bimbisara was zo blij met hem dat Abhaya zeven dagen lang de glorie en eer van een heerser kreeg. En hij kreeg ook een danseres om hem te vermaken. Op de laatste dag, terwijl de danseres de prins en zijn gezelschap in de tuin vermaakte, kreeg zij een zware beroerte. Zij stortte in en stierf ter plekke. De prins was geschokt en erg overstuur. Bedroefd zocht hij troost bij de Boeddha die zei: “Prins, de tranen die jij tijdens de hele ronde van wedergeboorten hebt vergoten, kunnen niet worden gemeten. Deze wereld van samengestelde dingen[1] is de plek waar dwazen spartelen."[2]

“Kom, zie deze wereld[3] als een versierde koninklijke wagen waarin dwazen zitten, maar de wijzen zijn er niet aan gehecht.” [4]

◻  ◻  ◻


[1] khandha: dit zogenaamde wezen is samengesteld uit vijf groepen, namelijk: rupa (materie), vedana (gevoel), sanna (waarneming), samkhara (mentale toestanden) en vinnana (bewustzijn).

[2] Dhp. verhaal XIII:4 bij vers 171.

[3] Deze wereld: dit lichaam samengesteld uit de vijf aggregaten.

[4] Dhp. vers 171.