Facetten van het Boeddhisme


naar Index


15. Koppelingen naar PDF-bestanden Koppelingen (links)

 naar PDF bestanden

Copyright ©  2023 / 2566

Het is toegestaan om elektronisch of in gedrukte vorm deze PDF bestanden over te nemen voor eigen gebruik, of ook met als doel ze met anderen te delen, uitsluitend voor gratis verspreiding en zonder commercieel oogmerk.

        

TEN GELEIDE

0.0. voorwoord        

0.2. Uitspraak van Pali woorden        

0.3. Tijdrekening        

0.4. Kastensysteem

1. HET LEVEN VAN DE BOEDDHA GOTAMA

- 1.1. legenden over het begin van de loopbaan 

- 1.2a. Van conceptie tot de volwassenheid 

- 1.2b. Verzaking, zoektocht en Verlichting

- 1.2. Van conceptie tot de Verlichting

- 1.3. Het 1e jaar na de Verlichting 

- 1.4. Het 2e-20e jaar na de Verlichting         

- 1.5. Het 21e-42e jaar na de Verlichting        

- 1.6. Het laatste jaar

- 1.6 (1.3) Inleiding - Rajagaha - Nalanda

- 1.6 (4-5) Vesali - Beluva - Kusinara

- 1.6. (6-7) Te Kusinara en toespraak over de leer  vóór het definitieve heengaan

- 1.6. (8) Definitieve heengaan - crematie - verdeling van de relieken

 

2. DE BASISLEER

- 2.1. Schets van leven en leer van de Boeddha Gotama 

- 2.1E. Sketch of Life and Teachings of the Buddha Gotama

- 2.2. Oorzakelijk ontstaan 

- 2.3. De drie kenmerken van het leven 

- 2.4. Wilsacties (kamma) en de gevolgen ervan

- 2.5a. Juist denken over de dood

- 2.5b. Wedergeboorte        

- 2.6. De werelden van bestaan

zie ook: 6. Richtlijnen en adviezen voor leken

3. DE SANGHA  

- 3.1. De Sangha. Inleiding. Voorbereidende plichten

- 3.2. De Sangha. Enkele bekende en minder bekende discipelen.

- 3.2.01. Sariputta

- 3.2.02. Maha Moggallana

- 3.2.03. Maha Kassapa

- 3.2.04. Ananda

- 3.2.05. Anuruddha

- 3.2.06. Upali

- 3.2.07. Angulimala

- 3.2.08. Nanda

- 3.2.09. Subhadda

- 3.3. De Sangha. Wijdingsprocedures in Thailand.

- 3.4. Devadatta en het schisma in de Orde

 - 3.7. De Sangha - geraadpleegde bronnen

           

- 4.  Op pelgrimstocht in India en Nepal

Sarnath (Isipathana)  - Sravasti (Savatthi)  - Piprahva (Maha Kapilavatthu) - Lumbini  -  Tilaurakot (Kapilavatthu)  - Kushinagar (Kusinara) - Vaisali  (Vesali) - Patna  - Rajgir (Rajagaha)  - Nalanda  - Buddhagayâ (Senanigama)  - Ellora en Ajanta

                 

5. De Pali canon

- 5.0. De Pali canon: een korte verkenning        

- 5.1. Vinaya pitaka 

- 5.2. Sutta Pitaka 

- 5.2.1. Digha nikaya 

- 5.2.2. Majjhima nikaya - verdeling  in vaggas en suttas

- 5.2.2. (1-3) Maj.Nik. I-III (M.1-30)

- 5.2.2. (4-6) Maj.Nik. IV-VI (M.31-60)

- 5.2.2. (7-9) Maj.Nik. VII-IX (M.61-90)

- 5.2.2. (10-12) Maj.Nik. X-XII (M.91-120)

- 5.2.2. (13-15) Maj.Nik. XIII-XV (M.121-152)

5.2.3. Samyutta nikaya        

- 5.2.3. (0) Sam.Nik., inleiding en indeling

- 5.2.3. (1) Sam.Nik. I, Sagatha vagga

- 5.2.3. (2) Sam.Nik. II, Nidana vagga

- 5.2.3. (3) Sam.Nik. III, Khandha vagga

- 5.2.3. (4) Sam.Nik. IV, Salayatana vagga

- 5.2.3. (5) Sam.Nik. V, Maha vagga

5.2.4. Anguttara Nikaya

- 5.2.4. (0) Anguttara Nikaya, indeling en geraadpleegde bronnen

- 5.2.4. (1) Anguttara nikaya - boek 1

- 5.2.4. (2) Anguttara nikaya - boek 2

- 5.2.4. (3) Anguttara nikaya - boek 3

- 5.2.4. (4) Anguttara nikaya - boek 4

- 5.2.4. (5) Anguttara nikaya - boek 5

- 5.2.4. (6) Anguttara nikaya - boek 6

- 5.2.4. (7) Anguttara nikaya - boek 7

- 5.2.4. (8) Anguttara nikaya - boek 8

- 5.2.4. (9) Anguttara nikaya - boek 9

- 5.2.4. (10) Anguttara nikaya - boek 10

- 5.2.4. (11) Anguttara nikaya - boek 11

- 5.2.5. Khuddaka nikaya 

- 5.2.5.1. Khuddakapatha 

- 5.2.5.2. Dhammapada - het pad van deugdzaamheid (verhalen en verzen)

- 5.2.5.3. Udana. Korte, bondige uitspraken 

- 5.2.5.4. Itivuttaka 

- 5.2.5.5. Sutta-nipata: de kleine collectie van leringen

- 5.2.5.6-7. Vimanavatthu - Petavatthu 

- 5.2.5.8-9. Theragatha - Therigatha 

- 5.2.5.10. De jatakas. Didactische verhalen. 

- 5.2.5.11-13.  Niddesa - Pathisambhidamagga - Apadana 

- 5.2.5.14-15. Buddhavamsa  -  Cariyapitaka 

- 5.3. Abhidhamma Pitaka

5a. Postcanonieke literatuur 

- 6. De leek

- 6.1.1. Adviezen voor lekenvolgelingen.1. Teksten betreffende vertrouwen, deugdzaamheid en de 5 en de 8 regels van goed gedrag

- 6.1.2. Adviezen voor lekenvolgelingen.2. Teksten betreffende juist gedrag en over de redenen waarom mensen naar de hel gaan of naar de hemel

- 6.1.3. Adviezen voor lekenvolgelingen.3.Teksten betreffende heil en zegen hier en hiernamaals

- 6.2. Dana, geven, vrijgevigheid : een bloemlezing 

- 6.3. Recitatieteksten

- 6.4. Rezitationen Wat Dhammaniwasa

- 6.5. Bekende en minder bekende leken

- 6.5.1. De arts Jivaka

- 6.5.2. Anathapindika

- 6.5.3. Visakha

- 6.5.4. Ambapali

- 6.5.5. Bimbisara

- 6.5.6. Ajatasattu

- 6.5.7. Dona

- 6.5.8. Kisa Gotami

- 6.5.9. Maha Maya

- 6.5.10. Maha Pajapati Gotami

- 6.5.11. Nakulapita en Nakulamata

- 6.5.12. De veldheer Siha

- 6.5.13. koningin Mallika

- 6.5.14. koningin Samavathi

- 6.5.15. prins Abhaya

- 6.5.16. koning Pasedani

- 6.5.17. de dienares Khujjuttara

- 6.5.18. de goudsmid Cunda

- 6.5.19. Sujata

- 6.5.20. de courtisane Sirima

- 7. Het grote boek van de beschermingen - Maha Paritta Potthaka

- 8. De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme 

- 8E. The Bodhisatta in Theravada Buddhism

                

9. DE HOGERE LEER

- 9.1. Het middenpad en de vier edele waarheden  

- 9.2. De drie kenmerken van het leven: dukkha, anicca, anatta 

- 9.3. [0] De smetten van de geest, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen - inleiding

- 9.3. [1] I. De smetten, boeien, hindernissen van de geest

- 9.3. [2] II. De vier niveaus van heiligheid

- 9.3. [3] III. De zeven soorten bevrijdingen

- 9.3. [4-5] IV. Diverse  teksten betreffende heiligheid. - Geraadpleegde bronnen

9.3. [V]. Geraadpleegde bronnen

- 9.4. Factoren van Verlichting 

- 9.5. Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden  

- 9.6. het citta en het doodloze 

- 9.7. De bovennatuurlijke krachten

- 9.8. khandha, de bestanddelen van bestaan

- 9.10. Nibbana, een bloemlezing

                 

- 10. Meditaties, contemplaties en vertrouwen

- 10.1. De vier grondslagen van oplettendheid, satipatthana  

- 10.2. De vier Brahma viharas of goddelijke verblijven: metta, karuna, mudita, upekkha 

- 10.3. Contemplaties voor rust, kalmte 

- 10.4. Saddha, vertrouwen 

- 10.5. Devotie in het Boeddhisme 

- 10.6. Contemplatie over de dood 

- 10.7. Het beschouwen van het lichaam 

- 10.8. Oplettendheid bij het in- en uitademen - anapanasati 

- 10.9. Contemplaties over dukkha, anicca en anatta

- 10.10. leegheid

- 10.15. De negen trapsgewijze meditatieve verdiepingen

- Dagelijkse overwegingen

* Dagelijkse overwegingen 1 *

ONTWIKKELING EN TOEKOMST VAN HET BOEDDHISME

- 11.1. Ontwikkeling van het Boeddhisme 

- 11.2. De toekomst van het Boeddhisme: voortbestaan of verval

- 12. Boeddhistisch woordenboek

Dagelijkse overwegingen

====

Rezitationen Wat Dhammaniwasa


====