Facetten van het Boeddhismeinhoud per rubriek of hoofdstuk  {in bewerking}

 
Inleidend gedeelte
:   
     voorwoord      0.1. tot geluk      0.2. Uitspraak van Pali woorden      0.3. Tijdrekening      0.4. Kastensysteem      1. Het leven van de Boeddha Gotama

1.1. legenden over het begin van de loopbaan      

1.2. Van conceptie tot de Verlichting    
  
1.3. Het 1e jaar na de Verlichting    

1.4. Het 2e-20e jaar na de Verlichting    

1.5. Het 21e-42e jaar na de Verlichting    

1.6. Het laatste jaar  

1.1. Legenden over het begin van de loopbaan

voorwoord      1. De legende over Sumedha      1.1. Inleiding tot het verhaal over Sumedha      1.2. Het begin van de ‘loopbaan’ van de Boeddha Gotama      1.3. In de Tusita-hemel       Lijst van met naam bekende Boeddhas    
2. De legende over Megha      2.1.  Inleiding tot het verhaal over Megha      2.2.  De Boeddha Dīpankara      2.3.  Megha verlaat het Himālaya-gebergte      2.4.  De ontmoeting met een brahmaans meisje      2.5.  De ontmoeting met de Boeddha Dīpankara      2.6.  De vereenzelviging met de Boeddha Dīpankara      2.7.  Het bloemenwonder      2.8.  Het verheven besluit      2.9.  De voorspelling van de toekomstige Verlichting      2.10. Na de voorspelling           2.11. Conceptie en geboorte      Geraadpleegde bronnen

1.2. Van conceptie tot de Verlichting

Inleiding       1. Conceptie       2. Geboorte       3. De ziener Asita       4. In de tempel       5. Naamgeving en toekomstvoorspelling       6. Van jeugd tot volwassenheid
      6.1. De zwaan       6.2. Contemplatie       6.3. Huwelijk       7. De hemelboden      8. Het voornemen om het Doodloze te gaan zoeken      9. Het onedele en het edele streven      10. Het gaan uit het huis in de huisloze staat      11. De leraren      12. De ontmoeting met koning  Bimbisara      13. De plek voor innerlijke vooruitgang      14. Gedachten over angst en vrees      15. Vorming, ontwikkeling van lichaam en geest      16. De drie gelijkenissen van het stuk hout      17. De ascetische oefeningen      18. De verzoeking door Mara      19. Het opgeven van de zelfkwelling      20. De vijf droombeelden      21. De aanbieding van rijstekoek      22. De meditatieve verdiepingen      23. De gelofte en de strijd tegen Mara      24. Afhankelijk ontstaan (I)      25. De drie soorten weten (tevijja)      26. Triomf      Geraadpleegde bronnen

1.3. Het 1e  jaar na de Verlichting

1. De eerste zeven weken na de Verlichting    1.1. De rechtstreekse weg    1.2. Afhankelijk ontstaan (II)    1.3. De 2e en 3e week na de Verlichting    1.4. De ware brahmaan    1.5. Mucalinda    1.6. De twee kooplieden    1.7. De 7e week na de Verlichting    2. Verkondiging van de leer    2.1. Het verzoek van Mara    2.2. Wie zal de leer vlug begrijpen    2.3. De ontmoeting met de asceet Upaka    2.4. Ontmoeting met de vijf asceten    2.4.1. geven, vrijgevigheid en deugdzaamheid    2.4.1.1. Geven is een grote zegening    2.4.1.2. Vijf aloude gaven    2.4.1.3. Niet elk offer is goed te keuren    2.4.1.4. Gewenste dingen    2.4.1.5. De zichtbare vruchten van aalmoezen geven    2.4.1.6. De verborgen schat    2.4.1.7. De leegheid van begeerte en de zegen van ontzegging    2.5. De verkondiging van de oorspronkelijke leer    2.5.1. Het achtvoudige pad    2.5.2. De vier edele waarheden    2.5.3. Het kenmerk van niet-zelf    3. De bekering van Yasa    4 Het verspreiden van de leer    5. Ken u zelf    6. De gebroeders Kassapa    7. De dochters van Mara    8. De vuur-toespraak    9. Koning Bimbisara schenkt het Veluvana-park    10. Bezoek aan Kapilavatthu    10.1. Het tweelingwonder    10.2. Het rondgaan voor aalmoezen    10.3. Prins Nanda    10.4. Begroeting door Yasodharā     10.5. De vaderlijke erfenis voor Rāhula    11. Nalaka     12. Bezint eer gij begint     13. Vergeefse inspanning van Mara    Geraadpleegde bronnen


1.4. Het 2e-20e  jaar na de Verlichting

1. De regentijd in het tweede, derde en vierde jaar      1.1. De regentijd in het 2e  jaar     1.2. Bouw van het Jetavana-klooster     1.3. De vierde regentijd     2. De Juweel-toespraak     3. Aanbieding van gewaad door Maha-Pajapati     4. Bhikkhuni Sangha     5. Tweede bezoek aan Kapilavatthu    5.1. Dood van koning Suddhodana    5.2. De twist over water    6. Onjuist en juist denken over de dood    7. Het tweelingwonder    8. Māgha Pūjā    9. Verkondiging van de Abhidhamma    10. Nakulapitā en Nakulamātā    11. De twist te Kosambi    12. Een olifant zorgt voor de Boeddha    13. De ploeger Bhāradvāja    14. Leerrede tot Rāhula    15. Het twaalfde regenseizoen    15.1. Introductie van de Vinaya   15.2. De brahmaan Veranjā    15.3. Van Veranjā naar Vesāli   16. Dingen nodig voor de bevrijding van de geest   17. De vaderlijke erfenis voor Rāhula    18. De toespraak tot de eerwaarde Girimānanda    19. Derde bezoek aan Kapilavatthu    20. De demon Ālavaka   21. Vergankelijk is het lichaam   22. Op de Calika-heuvel en de weversdochter    23. De bekering van Angulimāla     23.1. Angulimala Paritta    Geraadpleegde bronnen1.5. Het 21e -42e jaar na de Verlichting

Inleiding      2. De persoonlijke verzorgers van de Boeddha     3. Het Pubbarama-klooster     4. Het klooster Rājākārāma en de hal Mallikārāma     5. Eigenschappen die een vrouw sieren     6. Instructies tot Anāthapindika     7. De zeven soorten echtgenotes     8. De vaandelbescherming (Dhajjagga-paritta)     9. Het beste gezelschap     10. Uposatha     11. De arts Jīvaka     12. De leerrede tot de jonge Sigāla     13. De leerrede over de grootste zegeningen (Maha mangala sutta)     14. De leerrede over welwillendheid (Karaniyā metta sutta)     15. Zegeningen van mettā     16. Vredig en stralend     17. Te veel eten     18. Waarom is er een verschil onder de mensen?     19. Vijf overwegingen voor iedereen     20. Over het kenmerk van niet-zelf     21. Uit het zicht van het kwaad     22. De leek Kevaddha en de drie soorten wonderen     23. Waar kunnen water, aarde, vuur en lucht geen post meer vatten?      24. Prins Ajātasattu doodt zijn vader Bimbisāra      25. Pogingen om de Boeddha te vermoorden     26. De verwoesting van Kapilavatthu      27. Het overlijden van de Eerwaarden Sāriputta en Mahā Moggallāna     Geraadpleegde bronnen


1.6. Het laatste jaar

Inleiding     0.1. Korte schets van het leven van de Boeddha     0.2. De bronnen     0.3. Teksten die niet tot het laatste jaar behoren maar die in het Mahāparinibbāna sutta zijn ingevoegd     1. Te Rajagaha     1.1. Het verlangen van de koning van Magadha     1.2. Voorwaarden voor het welzijn van een volk     1.3. Voorwaarden voor het welzijn van de monniken     1.3.1. Zeven voorwaarden leidende naar welzijn     1.3.2. Zeven andere voorwaarden leidende naar welzijn     1.3.3. Zeven goede eigenschappen leidende naar welzijn     1.3.4. Zeven factoren van Verlichting leidende naar welzijn     1.3.5. Zeven waarnemingen leidende naar welzijn     1.3.6. Zes voorwaarden om te herinneren     1.4. Raad aan de monniken     2. Te Nalanda en te Pātaligama     2.1. In het mango-bosje     2.2. In het rusthuis     2.3. De vruchten van een immoreel en van een moreel leven     2.4. De invloed van godheden     2.4.1. De invloed van godheden bij het oprichten van gebouwen     2.4.2. De invloed van godheden voor hun gunsteling(e)     2.5.   Het oversteken van de Ganges     3. Van Pātaligama naar Vesali     3.1.  De vier edele waarheden     3.2.  De vier specifieke bestemmingen     3.3.  De spiegel der waarheid     4. Te Vesali en Beluva     4.1. Oplettendheid en helder begrip     4.2.  Ambapali en de Licchavis     4.3.  De ziekte te Beluva     4.4.   Weest uzelf tot toevlucht     4.5.  Leeg     4.6.  Aankondiging van het definitieve uitdoven     4.7. Het verzoek van Mara     4.8. De Verhevene ziet af van het leven     4.9. De acht oorzaken voor aardbevingen     4.10. De acht soorten bijeenkomsten     4.11. Acht velden van meesterschap     4.12. De acht bevrijdingen     4.13. Hernieuwde aankondiging van het definitieve uitdoven     4.14. Het verzoek van Ānanda     4.15. De laatste aansporingen te Vesāli     4.16.  De ouderlingen Attadattha en Thissa     4.17. De laatste blik op Vesāli     5. Van Vesali naar Kusinara     5.1. De vier hoofdindelingen van de leer     5.2. De vier grote steunpunten     5.3. De laatste maaltijd van de Verhevene     5.4. De vier soorten van asceten     5.5. De goudsmid Cunda wordt in de leer onderwezen     5.6. De Verhevene wordt opnieuw ziek     5.7. De zuivering van het water     5.8. Pukkusa, de Malla     5.9. Het helder stralen van de huid van de Verhevene     5.10. Hoe de goudsmid Cunda van verwijten te ontbinden     6. Te Kusinara     6.1. De verering van de Volmaakte      6.2. De verering van de Volmaakte in de hoogste mate     6.3. Het verdriet van de godheden     6.4. De bezorgdheid van Ānanda     6.5. De vier heilige plaatsen voor pelgrimage     6.6. Gedrag van monniken ten opzichte van vrouwen     6.7. Hoe moet de laatste eer bewezen worden?     6.8. De vier personen die een gedenkteken waard zijn     6.9. Het verdriet van Ānanda     6.10. De lofprijzing van Ānanda     6.11. De vroegere glorie van Kusinārā     6.12. Geweeklaag van en eerbetoon door de Mallas     6.13. De laatste bekering     6.14. De laatste aanwijzingen van de Verhevene     7. De toespraak over de leer juist voor het definitieve heengaan     7.1. Aansporing over het houden van de voorschriften     7.2. Aansporing over het beheersen van geest en lichaam     7.3. Aansporing over matig gebruik van voedsel     7.4. Aansporing over het slapen     7.5. Aansporing over het afzien van boosheid en kwaadwil     7.6. Aansporing over het afzien van verwaandheid en minachting     7.7. Aansporing over vleierij     7.8. De deugd van weinig wensen     7.9. De deugd van tevredenheid     7.10. De deugd van afzondering (eenzaamheid)     7.11. De deugd van energiek streven     7.12. De deugd van oplettendheid     7.13. De deugd van concentratie (samādhi)      7.14. De deugd van wijsheid     7.15. De deugd van onthouding van zinloze woorden     7.16. Zelf-aansporing     7.17. Over het ophelderen van alle twijfels     7.18. De allerlaatste instructies     8. Definitieve heengaan, crematie en de verdeling van de relieken     8.1. De volledige uitdoving van de Verhevene     8.2. De echo van de wereld     8.3. De eer aan de relieken     8.4. Episode met de Eerwaarde Mahā Kassapa     8.5. De crematie     8.6. De verdeling van de relieken     8.7. De stoepas voor de relieken     Geraadpleegde bronnen
   


2. De basis-leer

2.1. Korte beschrijving van leven en leer van de Boeddha Gotama     2.2. De vier edele waarheden en het achtvoudige pad     2.3. De drie aspecten van het leven: dukkha, anicca, anatta     2.4. Wilsacties (kamma) en de gevolgen ervan     2.5. Dood en wedergeboorte     2.6. De werelden van bestaan

2.1. Korte beschrijving van leven en leer van de Boeddha Gotama

Korte schets van het leven van de Boeddha Gotama     Theravada    De Pali Canon     Veel Boeddhas     De leer van de Boeddha     oorzakelijk ontstaan    De vier edele waarheden     1. De waarheid van lijden    2. De waarheid van het ontstaan van lijden     3. De waarheid van het beëindigen van lijden     4. De waarheid van het pad dat leidt naar het beëindigen van lijden     Het middenpad     De drie aspecten van het leven     1. Dukkha (onvoldaanheid, lijden)     2. Anatta (niet-zelf)     3. Anicca (veranderlijkheid, vergankelijkheid)     Het doel, Nibbana    Wilsacties en morele gevolgen     Wedergeboorte     De leek     het kwade nalaten     de eigen geest zuiveren           Metta     Saddha     Vipassana     het voorbeeld van de Arahant     het voorbeeld van de Bodhisatta      Ontwikkeling van de leer    Besluit     Overweging     Bronnen

2.2. De vier edele waarheden

De vier edele waarheden     1. de waarheid van lijden     2. de waarheid van het ontstaan van lijden     3. de waarheid van het beëindigen van lijden     4. de waarheid van het pad naar het beëindigen van lijden      Het middenpad of het edele achtvoudige pad        1. juist inzicht     2. Juist denken    3. Juist spreken    4. Juist handelen     5. Juist levensonderhoud     6. Juiste inspanning    7. Juiste oplettendheid    8. Juiste ontwikkeling van de geest      Waarom men zich moet inspannen  

2.3. De drie aspecten van het leven

Inleiding     1. Dukkha (onvoldaanheid)     2. Anicca (vergankelijkheid, niet-blijvendheid)     3. Anatta (niet-zelf)  

2.4. Kamma-vipaka
wilsacties en de gevolgen ervan

    Ten geleide     01. Kamma – vipaka : wilsactie en moreel resultaat     02. Het ontstaan van wilsacties en het opdrogen van wilsacties     03. Het slechte ruïneert zichzelf     04. Waarom is er een verschil onder de mensen     05. Kamma bepaalt de geboorte     06. De leerrede over de verschoppeling     07. Twee soorten resultaat     08. Zelf is men verantwoordelijk     09. Doen en niet-doen     10. Licht en duisternis     11. Donkere daden en heldere daden     12. De vrucht van kwaad is bitter     13. Het kwaad verteert de boosdoener     14. Geef boosheid op     15. Corrupte monniken lijden     16. De weg naar de hel     17. Boosdoeners lijden hier en hierna     18. De boosdoener klaagt hier en hierna     19. Kwelling van een Arahant     20. De weg naar de hemel      21. De weg naar de hemel (II)     22. De weg naar de hemel (III)     23. Gelukkig is de weldoener hier en hierna     24. Verdiensten verwelkomen de deugdzame     25. Vijf systemen van wetten     26. Zes wortels van wilsacties     27. Heeft elke wilsactie eenzelfde moreel resultaat?     28. Onderscheid in wilsacties naar sterkte van resultaat     29. Vier soorten wilsacties     30. Begrip van de leer     31. Aan de vrucht kent men kwaad of goed     32. Waar is wilsactie opgeborgen?     33. Verkeerde meningen over wilsacties en de gevolgen ervan     34. Een euvele daad draagt niet onmiddellijk vrucht     35. Onderverdeling naar tijd van resultaat     36. Onderverdeling naar functie     37. Te vermijden en uit te oefenen     38. Een slecht gerichte geest is de ergste vijand     39. Men is niet van zichzelf     40. Wees waakzaam     41. Kwelling van onschuldigen is als stof tegen de wind in     42. Geen kwade bedoeling      Zelfoverwinning     43.Geen fatalisme     44. Zegeningen van mettā, karunā, muditā en upekkhā     45. Wedergeboorte     46. Vijf gewenste dingen     47. Arahants en kamma     48. De blinde arahant      Geraadpleegde bronnen     Afkortingen

2.5. Dood en wedergeboorte

1. Enkele woorden over het begrip dood           2. Juist overwegen      3. Enkele verhalen over onjuist en juist denken over de dood      3.1. Koning Pasenadi te Savatthi      3.2. Kisagotami      3.3. Vergankelijk is het lichaam      3.4. De wijze zoon      4. Het geven aan gestorvenen     5.  Ouderdom, ziekte en dood     6. De drie goddelijke boden     7. Wedergeboorte     8. In hoeverre is er een bestaan?     9. Conceptie, ontvangenis     10. Verkeerd en juist inzicht     11. Wedergeboorte als mens     12. Waarom men zich moet inspannen     13. Juist inzicht en verkeerde opvatting     14. Zoals men zaait     15. Verschillende wedergeboorten     16. Het gedane en het niet-gedane     17. Aangenaam of onaangenaam leven in de toekomst     18. Hemel of hel     19. Drie soorten mensen     20. Onmogelijk     21. Wat of wie wordt wedergeboren?     22. Wedergeboorte bij de bevallige goden     23. De manier van zich verschuilen     Geraadpleegde bronnen 

2.6. De werelden van bestaan

Inleiding     1. De drie sferen     2. De negen verblijfplaatsen     3. Onderverdeling van de werelden van bestaan     4. De vier ongelukkige sferen van bestaan     5. Het neerwaartse pad     6. De hel    7. Duur van het leven in de hel     8. De drie goddelijke boden    9. De dierenwereld     10. De wereld van de ongelukkige geesten      11. De wereld van de demonen      12. De zeven gelukkige sferen      13. Manussa, de menselijke sfeer     14. Cātummaharājika, de sfeer van de Vier grote Koningen    15. de vastendag     16. Tāvatimsa, de hemel van de Drieëndertig      17. Yāma, de hemel der gelukzaligen      18. Tusita, de hemel van de tevreden goden      19. Nimmānarati deva     20. Paranimmita-vasavatti      21. Epiloog    22. De werelden van de Brahmas     23. De niveaus van de 1e jhana    24. De niveaus van de 2e jhana     25. De niveaus van de 3e jhana     26. De niveaus van de 4e jhana       27. Vertoeven als een Brahma-god    28. De eerwaarde Maha Moggallana en de zeven mensen    29. De vijf Zuivere Verblijven      30. De onstoffelijke sfeer     31. Het machtbereik  van een Ontwaakte    32. Juist inzicht en verkeerde opvatting       33. Ontstaan van verkeerde meningen over eeuwig leven en een schepper    34. Herinnering aan godheden     35. Tot besluit    36. Vergelijking van hemelse bewoners in diverse culturen      37. Schema van de werelden van bestaan     38. Geraadpleegde literatuur

3. De Sangha

Inleiding     1. Het begin van de Sangha     2. De wijding     2a. De wijding tot novice     2b De wijding tot monnik     3. De regentijd     4. De regels voor de monniken     4.1. Waarin de regels van oefening inbegrepen zijn      4.2. Redenen waarom de regels zijn vastgesteld     5. Kloosters     6. De Orde, een democratische instelling     7. Bos-bhikkhus en stads-bhikkhus     7.1. de gunstige praktijken     8. Monniken en leken     8.1. Verblijfplaats     8.2. Voedsel     8.3. Kleding     8.4. Medicijnen     9. Bhikkhuni-sangha   

10. Wijdingsprocedures in Thailand     Inleiding     10.1. voorbereidende plichten vóór de wijding     10.1.1. Het vragen van vergiffenis     10.1.2. Procedure van de wijding     10.2. De wijdingsprocedure ukasa stijl     10.3. De wijdingsprocedure esala stijl  

11.  Voorbereidende plichten voor een nieuwe bhikkhu     11.1. Het kenmerken van de gewaden     11.2. Het vaststellen voor gebruik     11.3. het opgeven van gebruik     11.4. het delen van extra-eigenaarschap     11.5. verlies van een persoonlijk gewaad     11.6. verlies van een extra gewaad     11.7. het teruggeven van een gewaad aan een andere monnik     11.8. belijdenis van kleinere overtredingen     11.9. woorden om vergiffenis te vragen     11.10. overdracht van  verdienste     11.11. woorden bij het afleggen van het gewaad

12. Kloosterzegeningen     12.1.  verzen van dankzegging     12.2. anumodanavidhi     12.3. Verzen over de macht van het Drievoudige Juweel     12.4. De kleinere sfeer van zegeningen      12.5. Verzen van de Atānatiya-bescherming

13.  Overwegingen     13.1. Inleidende huldebetuiging en een denken aan de Boeddha      13.2. De orderegel tot aansporing (de leer van de Boeddhas)     13.3.  Overwegingen bijdragende tot bedaardheid     13.4.  Tien overwegingen voor de monnik     13.5. Tien overwegingen voor de goede vriend     13.6. Verzen ter overdenking bij het gebruik van de rekwisieten     13.7. Verzen ter overdenking ná het gebruik van de rekwisieten      13.8. overdenking van de elementen en van walgelijkheid 

14. De Sangha-congressen (concilies)     inleiding     1e congres, te Rajagaha     2e en 3e congres, te Vesali     4e congres, te Pataliputta     5e congres, te Anuradhapura     6e congres, te Anuradhapura     7e congres, te Sri Lanka      8e congres,  te Kasjmir     9e congres, te Lhasa     10e congres, te Pulatthinagara     11e congres, te Chiangmai     12e congres, te Bangkok     13e congres, te Ratnapura     14e congres, te Mandalay     15e congres, te Thailand     16e congres, te Rangoon  

15. Enkele bekende discipelen     15.1. Sariputta     15.2. Maha Moggallana     15.3. Maha Kassapa     15.4. Ananda     15.5. Anuruddha     15.6. Upali     15.7. Angulimala

Geraadpleegde bronnen   4. Boeddhistische plaatsen in India en Nepal

4.1.  Lumbini       4. 2.  Tilaurakot (Kapilavatthu)        4.3. Piprahva (Maha Kapilavatthu)       4.4. Buddhagayâ (Senanigama)        4.5. Sarnath (Isipathana)        4.6. Sravasti (Savatthi)        4.7. Vaisali (Vesali)        4.8. Patna        4.9. Rajgir (Rajagaha)         4.10. Kushinagar (Kusinara)        4.11. Nalanda        4.12. Ajanta      4.13. Geraadpleegde bronnen

7. Het grote boek van de beschermingen.
Maha Paritta Potthaka

Tot geluk    1. Voorwoord     2. Maha Paritta Pottha : Het grote boek van de beschermingen     3. De uitspraak van Pali-woorden     4. De waarde van het reciteren van paritta     5. De ceremonie     6. Arādhanā : Uitnodiging      7. Vandanā : Eerbetoon     Paritta : Het boek van de beschermingen     8. Saranagama – Toevluchtname     9. Dasa sikkhāpada - De tien regels van discipline     10. Sāmanera pañha - Vragen te beantwoorden door een novice     11. Dvattimsākāra - De 32 delen van het lichaam     12. Paccavekkhanā - De viervoudige overweging van een monnik     13. Dasadhamma sutta - De leerrede over de 10 Dhammas     14. Mahā Mangala sutta - De leerrede over de grootste zegeningen     15. Ratana Sutta - De leerrede over de juwelen     16. Karanīya Metta sutta - De leerrede over welwillendheid     17. Khanda paritta - Bescherming van de groepen     18. Mettānisamsa sutta - De leerrede over de zegeningen van liefdevolle vriendelijkheid     19. Mittānisamsa - De voordelen van vriendschap     20. Mora paritta - De bede van de pauwhaan om bescherming     21. Candima paritta - De bede van de maangod om bescherming     22. Suriya paritta - De bede van de zonnegod om bescherming     23. Dhajagga paritta - De vaandelbescherming     24. Mahā Kassapa Thera Bhojjanga - De factoren van Verlichting     25. Mahā Moggallāna Thera Bhojjanga - De factoren van Verlichting     26. Mahā Cunda Thera Bhojjanga - De factoren van Verlichting     27. Girimānanda sutta - De toespraak tot de Eerwaarde Girimānanda     28. Isigili sutta - De toespraak op de Isigili-heuvel     29. Dhammacakkappavattana sutta - De eerste verkondiging van de leer     30. Mahā-samaya sutta - De grote bijeenkomst     31. Alavaka sutta - De toespraak tot Alavaka     32. Kasībhāradvādja sutta - De toespraak tot de brahmaan Kasī-Bhāradvāja     33. Parābhava sutta - Leerrede over de oorzaken van achteruitgang     34. Vasala sutta - De leerrede over de verschoppeling     35. Saccavibhanga sutta - De analyse van de leer     36. Atānātiya sutta - De leerrede over Atānātiya       Geraadpleegde bronnen   

8. De Bodhisatta in het Theravada Boeddhisme

Voorwoord     1. De ontwikkeling van het vroege Boeddhisme     2. De Bodhisatta in het Mahayana     3. De Bodhisatta in het Theravāda     3.1. Het woord Bodhisatta     3.2. Soorten Bodhisattas     3.3. De Mahā Bodhisatta     3.4. Laatste conceptie en geboorte van de Bodhisatta     3.5. Onderverdeling van Mahā Bodhisattas     3.6. Bereikte de Bodhisatta heiligheid?     3.7. Vermogens, eigenschappen en kenmerken van een Bodhisatta     3.8. Verschillen en overeenkomsten tussen Bodhisattas     3.9. Was de Bodhisatta tijdens een Boedda-tijdperk steeds een bhikkhu?     3.10. Ascetische levenswijze     3.11. De 32 kentekenen     3.12. De pāramīs     3.13. Sferen van wedergeboorte van Bodhisattas     3.14. De vier vaste voornemens     3.15. Samenvatting     4. De Jātakas     5. Bespreking van de pāramīs     5.1.  Edelmoedigheid, vrijgevigheid (dāna)     5.2.  Deugdzaamheid (sīla)     5.3.  Ontzegging, verzaking (nekkhamma)     5.4.  Wijsheid (paññā)     5.5.  Energie (viriya)     5.6.  Verdraagzaamheid, geduld (khanti)     5.7.  Waarheidlievendheid (sacca)     5.8.  Vastberadenheid (aditthāna)     5.9.  Liefdevolle vriendelijkheid (mettā)     5.10. Gelijkmoedigheid (upekkhā)     Tot besluit      Overzicht van met naam bekende Boeddhas     6. Toekomstige Boeddhas     6.1.  De toekomstige Boeddha Metteyya     6.2.  De Boeddha Rāma     6.3.  De Boeddha Dhammarājā     6.4.  De Boeddha Dhammassāmi     6.5.  De Boeddha Nārada     6.6.  De Boeddha Ramsimuni     6.7.  De Boeddha Devadeva     6.8.  De Boeddha Narasīha     6.9.  De Boeddha Tissa     6.10. De Boeddha Sumangala     Bespreking van de verhalen      7. Tot besluit     Geraadpleegde bronnen     Afkortingen   


9. De hogere leer


9.1. De vier edele waarheden en het middenpad

9.2. de drie aspecten van het leven


9.3 De smetten van de geest, de vier niveaus van heiligheid en de zeven soorten bevrijdingen
   
9.3.1. de smetten, boeien, hindernissen
9.3.2. de vier niveaus van heiligheid
9.3.3-4. de zeven soorten bevrijdingen  en  nibbana

9.3.5. Diverse teksten verband houdende met heiligheid
9.3.6. geraadpleegde bronnen

9.4. Factoren van Verlichting    


9.5. Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden

9.6. de citta en het doodloze  

9.7. bovennatuurlijke krachten

9.10. Nibbana: een bloemlezing


9.1. De vier edele waarheden en het middenpad,

inleiding     Verkondiging van de leer     De vier edele waarheden     I. De waarheid van lijden     II. De waarheid van het ontstaan van lijden     III. De waarheid van het beëindigen van lijden      IV. De waarheid van het pad dat leidt naar het beëindigen van lijden     Het middenpad of het edele achtvoudige pad    1. Juist inzicht      1.1. Sammaditthi sutta, juist inzicht     1.2. Onjuist en juist inzicht     1.3. De invloed van verkeerde opvatting en van juist inzicht     2. Juist denken     3. Juist spreken     4. Juist handelen     5.  Juist levensonderhoud     6. Juiste inspanning     7. Juiste oplettendheid     7.1. De toevlucht voor oplettendheid     8. Juiste ontwikkeling van de geest     Resultaat van het inzien van de vier waarheden     Begeerte, haat, onwetendheid     Begeerte     Haat     Onwetendheid     Weten     Verschil tussen begeerte, haat en onwetendheid     De wortels van het onheilzame en van het heilzame     Channa sutta, begeerte, haat en onwetendheid maken blind     Opheffen van onwetendheid     Nidana sutta, de drie oorzaken voor het ontstaan van daden     Onvermoeibaarheid     Nibbana     Het vrijmaken van de geest     Waarom men zich moet inspannen     Onderwerpen voor concentratie     Bronnen     Afkortingen

9.2. De drie aspecten van het leven

Inleiding     1. Dukkha (onvoldaanheid)     2. Anicca (vergankelijkheid, niet-blijvendheid)     3. Anatta (niet-zelf)     Feit, vaste voorwaarde      De vaderlijke erfenis voor Rahula     Raad van Nandaka aan 500 nonnen   Rupam aniccam     Eindoverdenking      Geraadpleegde bronnen

9.3.1. De smetten, boeien, hindernissen

1. de boeien, smetten, hindernissen     
1.1. de vijf hindernissen     1.1.1. begeerte     1.1.2. haat, afkeer, kwaadwil     1.1.3. traagheid en luiheid     1.1.4. rusteloosheid en zich zorgen maken     1.1.5. twijfel     1.1.6. voedsel voor en te boven komen van de hindernissen     1.1.7. zes zes elementen van  ontkomen     1.2. Negen hindernissen     1.2.1-3. begeerte, haat, onwetendheid     1.2.4-5. woede, toorn, boosheid     1.2.6. lasteren, kleineren, verachten     1.2.7. tyrannie, overheersen     1.2.8. afgunst, jaloersheid     1.2.9. gierigheid     1.3. de gelijkenis van de doek en 16 smetten van de geest      1.3a. Doorzien van de smetten     1.3.1. Hebzucht en onjuist begeren     1.3.2. kwaadwil, afkeer, haat     1.3.3. boosheid, woede     1.3.4. vijandschap     1.3.5. lasteren, kleineren, verachten     1.3.6. tyrannie, overheersen     1.3.7. afgunst, nijd     1.3.8. jaloersheid     1.3.9. huichelarij, misleiding     1.3.10. bedriegen     1.3.11. koppigheid, verstoktheid     1.3.12. aanmatigen, wedijveren     1.3.13. eigendunk, zelfingenomenheid     1.3.14. hoogmoed, laatdunkendheid     1.3.15. pronkzucht, ijdelheid     1.3.16. nalatigheid, onoplettendheid     1.3.17. ontplooien  van concentratie van de geest     1.4. Geestelijke boeien voor de discipel     1.5. de tien boeien     1.5a. De vijf lagere boeien     1.5.a1. Mahā Mālunkya sutta – Het ontkomen aan de vijf lagere boeien     1.5a2. De volgeling  Dighavu     1.5b. De vijf hogere boeien     1.5.1. geloof in persoonlijkheid     1.5.1.1. opheffen van persoonlijkheid     1.5.2. twijfel     1.5.3. bijgeloof, gehechtheid aan regels en rituelen     1.5.4. begeerte naar zintuiglijk genot     1.5.5. afkeer, innerlijk tegenstreven     1.5.6. begeerte naar fijnstoffelijk bestaan     1.5.7. begeerte naar onstoffelijk bestaan     1.5.8. verwaandheid     1.5.9. rusteloosheid en zich te veel zorgen maken     1.5.10 onwetendheid     1.5.10.1. opheffen van onwetendheid     1.6. Opdroging van de neigingen     1.7. De poel water     1.8. Het heldere bewustzijn     1.9. Onthechten


9.3.2. De vier niveaus van heiligheid

2. de niveaus van heiligheid
  Inleiding    2.01. Doel van het heilige leven     2.02. De vier soorten van edelen     2.03. De gelijkenis van de wagenbouwer     2.1. sotapanna, de in de stroom getredene     2.1.1. schakels en kenmerken van stroomintrede     2.1.2. De zes overwegingen van iemand die in de stroom is getreden     2.1.3. de vijf krachten     2.1.4. voordelen van stroomintrede     2.1.5. de melaatse Suppabuddha en de zegeningen van een sotapanna     2.1.6. De waarheid-toegewijde en de vertrouwen-toegewijde     2.1.7. drie soorten van in de stroom getredenen     2.2. sakadagami, de eenmaal wederkerende     2.3. anagami, de niet meer wederkerende     2.3.1. vijf soorten van niet meer wederkerenden     2.4. Arahant, de volmaakte heilige     2.4.1. Volmaaktheid     2.4.2. hoe alle boeien opgeheven worden     2.4.3. Bevrijd van lijden     2.4.4. de krachten van een Arahant     2.4.5. onmogelijkheden voor een heilige     2.4.6. eigenschappen van een Arahant     2.4.7.  Resultaat van onthechting     2.4.8. Zuiverheid     2.4.9. Heiligheid hangt niet af van geleerdheid     2.4.10. Hoe een zieke leek aan te manen     2.4.11. Volleerd     2.4.12. Naderen     2.4.13. Bekendmaking van volmaakte heiligheid     2.4.14. Bekendmaking van arahantschap moet grondig onderzocht worden

9.3.3-4. De zeven soorten bevrijdingen,  en  Nibbana

3. Soorten bevrijdingen    inleiding     3.1. de vertrouwen-toegewijde  en  3.2. de waarheid-toegewijde     3.3. door vertrouwen bevrijd     3.4a. de lichaamsgetuige     3.4b. de door weten bevrijde     3.4.1. De uitweg uit de benauwdheid     3.5. door inzicht gerijpt     3.1 tot 3.5. samen     3.6a. bevrijding van het hart     3.6b. bevrijding door wijsheid     3.7. beiderzijds bevrijd     4. Nibbana  

9.3.5. Diverse teksten verband houdende met heiligheid - Geraadpleegde bronnen

1. De wortel van alle dingen     2. Uit het zicht van het kwaad     3. uitwissing      Tot besluit      Geraadpleegde bronnen


9.4. Factoren van Verlichting

Inleiding     1. De zeven factoren van Verlichting     [1] oplettendheid     [2] het onderzoeken van de verschijnselen     [3] energie     [4] enthousiasme     [5] kalmte     [6] concentratie     [7] gelijkmoedigheid     2. De overige elementen van Verlichting     [8-11] De vier grondslagen van oplettendheid     [12-15] De vier juiste inspanningen     [16-19] De vier krachten     [20-24] De vijf vaardigheden     Hoogste toeneiging     [25-29] De vijf geestelijke krachten     [30-37] Het achtvoudige pad      3. Verdere factoren     [38] de acht overwinningen     [39] de acht bevrijdingen     [40] de tien kasina-oefeningen     [41] tien voorstellingen     [42]  tien verdere voorstellingen     [43] tien beschouwingen     [44]  krachten verbonden met de vier jhanas     [45] De Brahma viharas     4. Overige krachten     [46]  De kracht van overweging     [47] De kracht van ontplooiing     [48] De hoge oefening van de geest     [49] Vier krachten     De basis van de Verlichting     Onwijs en wijs nadenken over de factoren van Verlichting     Bronnen     

9.5. Oorzakelijk ontstaan en opheffing van het lijden

          Ten geleide     1. Korte overdenking van oorzakelijk ontstaan     2. De overdenking in omgekeerde volgorde     3. Overdenking in directe en omgekeerde volgorde     4. De elementen I     5. De elementen II     6. Met oorzakelijke basis     7. Soort zoekt soort     8. Uitgebreide overweging     Beknopte weergave van het oorzakelijk ontstaan     9. Naar bevrijding     10.   Eindoverdenking       Bronnen


9.6. het citta en het doodloze

Inleiding     1. Het citta     2. Onderzoek van de khandhas     3. Onderzoek van pijn     4. Het stralende citta is avijja     5. Zorg voor het eigen hart     6. Het citta tot rust brengen     7. Conventioneel en bevrijd citta     8. Samenvatting     9. Omschrijvingen van citta


9.7. bovennatuurlijke krachten

Inleiding    1. De verscheidene magische krachten     2. Het hemelse oor     3. Het gemoed van anderen kennen     4. Herinnering aan vroegere vormen van bestaan     5. Het hemelse oog     5.1. Dialoog met Mahali     6. De bovenwereldlijke kracht      7. De hogere oefening van de geest      8. Anuruddhas verkrijging van de heiligheid

9.10. Nibbana, bloemlezing

inleiding     1. Het doel: Nibbana     2.  Omschrijvingen van het woord Nibbana    3. De last     4. De vier jukken     5. Vragen en antwoorden naar aanleiding  van de vier jukken     6. De wereld (1)      7. De wereld (2)     8. Het lokmiddel     9. De boei (1)     10. De boei (2)     11. Levend wezen     12. Doorzien en meesterschap     13. Tweeheid     14. Ik-loze oorzaak     15. Vrijheid van zorgen     16. Alleen vertoevend     17. Ideale eenzaamheid     18. Wat thans is, neemt men waar     19. Het gevormde en het ongevormde     20. Het stuk stof     21. De vragen van Mettagu    22. Het onverwoestbare     23. De uiteenzetting van de elementen     23.1. Gelijkmoedigheid     23.2. De stromen van de voorstelling     24. Het opheffen van persoonlijkheid     25. Waar gaat het geestelijke en het lichamelijke te niet     26. Onderscheid in gewenst en ongewenst     27. Bewustzijn     28. De vuur-toespraak     29. Gebruik van ik en mij     30. De gelijkenis van het stuk hout     31. Het pad naar het ongevormde     32. Het zichtbare Nibbana     33. Het drievoudige stil zijn     34. Bevrijd     35. Resumé     Bijlage: Uit het Milindapanha      Geraadpleegde bronnen     Afkortingen


10. Meditaties, contemplaties en vertrouwen

Inleiding      0.1. Dagelijkse meditatie      0.2.  De drievoudige toevluchtname      0.3.  Raad aan Rahula      0.4. De vijf regels      0.5. De onbedwongen en de bedwongen geest      0.6. De meditatieve verdiepingen      0.7. Het overwinnen van onheilzame gedachten      1. Inzicht-meditatie      2. De vier Brahma-viharas      3. Rust, kalmte      4. Saddha, vertrouwen      5. Devotie      Geraadpleegde bronnen

10.1. De vier grondslagen van oplettendheid: Satipatthana sutta

Inleiding     0.1. Sabbasava sutta     1. de leerrede over de grondslagen van oplettendheid     1.1. de oorsprong van de toespraak     1.2. de vier grondslagen van oplettendheid     1.2.1. het beschouwen van het lichaam     1.2.1.1. oplettendheid bij het ademhalen     1.2.1.2. de lichaamshoudingen     1.2.1.3. De soorten van helder begrip     1.2.1.4. het overdenken van de walgelijkheid van het lichaam     1.2.1.5. het nadenken over de elementen     1.2.1.6. de lijk-contemplatie     1.2.2. het beschouwen van gevoel     1.2.3. het beschouwen van de geest     1.2.4. het beschouwen van geestelijke objecten     1.2.4.1. de vijf hindernissen     1.2.4.2. de vijf groeperingen van hechten     1.2.4.3. de zes inwendige en de zes uitwendige zintuiglijke grondslagen     1.2.4.4. de zeven factoren van Verlichting     1.2.4.5. de vier edele waarheden     1.3. verzekering van succes     2. methoden om moeilijkheden te verdrijven        geraadpleegde bronnen


10.2. De  vier Brahma-viharas: de vier goddelijke verblijven

Inleiding      0.1. Zegeningen van metta, karuna, mudita en upekkha      1. Metta (liefdevolle vriendelijkheid)      Inleiding     1.01. De leerrede over liefdevolle vriendelijkheid      1.02. Voordelen van metta      1.03. Zegeningen van liefdevolle vriendelijkheid      1.04. Ontwikkeling van liefdevolle vriendelijkheid     1.05. Beoefening van metta      1.06. Goede voornemen      1.07. Metta-bhavana      1.08. De gelijkenis van de zaag en verdraagzaamheid      1.09. Onderworpen aan het levenswiel      1.10. Eigenaarschap van daden      1.11. De voortreffelijke levenswandel van de Verhevene      1.12. Familieverhouding      1.13. De voordelen van metta      1.14. Analyse in elementen of denken in termen van onpersoonlijkheid      1.15. Metta-overdenkingen      1.16. Metta als bescherming       1.17. Metta-litanie       2. Karuna, mededogen      3. Mudita, medevreugde      4. Upekkha, gelijkmoedigheid       5. Elementen van ontkomen      6. Bevrijding van het hart     Geraadpleegde bronnen 

10.3. Contemplaties voor rust, kalmte (samatha bhavana)

Inleiding     1. Stilheid, kalmte     2. Vijf overwegingen voor iedereen     3. De tien contemplaties     3.1. Contemplatie over niet bestendigheid     3.1.1. De overweging van het niet tevreden stellende in de vergankelijkheid     3.2. Contemplatie over niet-zelf     3.2.1. De opheffing van de persoonlijkheid     3.3. Contemplatie over de onzuiverheid van het lichaam     3.4. Contemplatie over nadeel (gevaar)     3.5. Contemplatie over het opgeven     3.6. Contemplatie over onthechting     3.7. Contemplatie over beëindiging     3.8. Contemplatie over afkeer van de hele wereld     3.9. Contemplatie over niet-blijvendheid van alle samengestelde dingen     3.10. Oplettendheid bij het in- en uitademen     4. Uitwissing     5. Overweging van de tien paramis (volmaaktheden)     6. Gevaren bij contemplatie     7. Verdere contemplaties  leidende naar kalmte    

10.4. Saddha, vertrouwen en eerbetoon

Inleiding      01. Vertrouwen     02. Toevluchtname     03. Denken aan het Drievoudige Juweel     04. De Juweel-toespraak     1.  Vertrouwen en deugd     1.01. Het beste gezelschap     1.02. Vertrouwen, deugd en inzicht     1.03. De invloed van degene vol vertrouwen     1.04. Onovertroffen     1.05. Stromen van verdienste     1.06. Hoogste vertrouwen en hoogste zegen     1.07. Resultaat van vertrouwen     1.08. De zegen van vertrouwen     1.09. Door vertrouwen bevrijd     2. Bespiegelingen     2.01. Zuivering door de zes overwegingen     2.02. De tien overwegingen     2.03. Bespiegeling over deugd    2.04. Bespiegeling over vrijgevigheid     2.05. Bespiegeling over godheden    2.06. Bespiegeling over de vrede     3. Heilzame verzen     3.01. Maha-jayamangala gatha     3.02. De acht verzen over heilzame  overwinningen     3.03. Jayaparitta - de victorie bescherming      3.04. Cullamangalacakkavala - De kleine  sfeer van zegeningen     3.05. Goede wensen     3.06. samannanumodanagatha     3.07. Verzen over de macht van het Drievoudige Juweel     3.08. afweer van onheil     3.09.  Overdracht van verdiensten    

10.5. Devotie in het Boeddhisme

Inleiding      1. Het aanbieden van bloemen, reukwerk (etc)      2. Het aanbieden van bloemen (1)      3. Het aanbieden van bloemen (2)      4. Het aanbieden van bloemen (3)     5. Het aanbieden van bloemen (4)      6. Het aanbieden van kaarsen of lampen      7. Het aanbieden van kamferlicht      8. Het aanbieden van reukwerk (1)      9. Het aanbieden van reukwerk (2)     10. Het aanbieden van reukwerk (3)      11. Aanbieding van voedsel (etc) aan de Boeddha      12. Aanbieden van voedsel aan de Boeddha     13. Algemene begroetingen


10.6. Contemplatie over de dood

inleiding     1. Drie soorten overmoed     2. Contemplatie over de dood I.     3. Contemplatie over de dood II.     4. Nadenken over de dood     5. Enkele woorden over het begrip dood     6. Juist overwegen     7. Mattakundali     8. Juist denken geeft vrede     9. Koning Pasenadi van Savatthi     10. Mallika's dood     11. Het uittrekken van de stekel van lijden     12. Kisagotami     13. De wijze zoon     14. Ouderdom, ziekte en dood     15.De drie goddelijke boden     16. Angst voor de dood     17. Salla Sutta - de stekel      Geraadpleegde bronnen

10.7. Het beschouwen van het lichaam

Inleiding     1. beschouwing van het lichaam I.     2. beschouwing van het lichaam II.     3. Hindernissen bij het beschouwen van het lichaam     4. Oplettendheid bij het ademhalen     5. De vier lichaamshoudingen     6. Helder bewust     7. Het overdenken van de onzuiverheid van het lichaam     8. Het nadenken over de elementen     9. ik-loos zijn de elementen     10. Overdenken van het walgelijke     11. Contemplatie over nadeel     12. Met het lichaam verbonden     13. Het ettergezwel     14. Denken aan het vergankelijke van het lichaam     15. Vergankelijk is het lichaam     16. Het overdenken van vergankelijkheid     17. De lijk-contemplaties     18. De beschouwing van het walgelijke en het niet-walgelijke     19. Te strenge overdenking van de walgelijkheid     20. De overweging van het walgelijke bij de maaltijd     21. Overdenking van walgelijkheid     22. De meditatieve verdiepingen     23. Vooruitgang door oplettendheid op het lichaam     24. Voordelen van de oplettendheid op het lichaam     25. De lange leerrede van het olifanten-voetspoor


10.8. Oplettendheid bij het in- en uitademen (ānāpānasati) 

Inleiding     1. De methode     2. Vervolmaking van de vier grondslagen van oplettendheid     3. Vervolmaking van de zeven factoren van Verlichting     4. Vervolmaking van het ware weten en bevrijding     5. Onwrikbaar

10.9. Contemplaties over vergankelijkheid (anicca)

1. Toespraak tot Rahula over vergankelijkheid     2. contemplatie over niet-bestendigheid    3. De zintuigen zijn niet blijvend     4. De zes innerlijke gebieden    5. Het overdenken van vergankelijkheid I.    6. Het overdenken van vergankelijkheid II.    

10.10. Contemplaties over niet-zelf (anatta)

Inleiding   1. De groepen van bestaan     2. Contemplatie over niet-zelf     3. Contemplatie over niet-zelf (2)     4. Contemplatie over niet-zelf (3)     5. Analyse     6. Niet zelf     7. Leeg I     8. Ik-loze oorzaak     9. De uiteenzetting van de elementen     10. De stromen van de voorstelling     11. De niet zieke geest     12. Leeg II     13. De zesvoudige zesheid     14. Het zelf      15. Vernietiging van de boeien     16. Eindoverdenking

11.1. Ontwikkeling van het Boeddhisme

Inleiding     1. Na het overlijden van de Boeddha     1.1. Het eerste concilie     1.1.a. Het eerste concilie zoals het werkelijk heeft plaatsgevonden     1.2. Het tweede concilie     1.3. Mahasanghiti, de grote recitatie     1.4. Afsplitsingen     2. Ten tijde van keizer Asoka     2.1. Het derde concilie     3. Synode te Anuradhapura     4. Concilie te Anuradhapura     5. Ontstaan van het Mahayana     5.1. Het Madyhamika     5.2. De Yogacara-school     5.3. Het Vajrayana of tantrisch Boeddhisme     6. De verspreiding van de leer naar andere landen     6.1. Boeddhisme in India     6.2. Boeddhisme in Sri Lanka     6.3. Boeddhisme in China     6.4. Boeddhisme in Thailand     6.5. Boeddhisme in Tibet     6.6. Boeddhisme in Myanmar (Birma)     6.7. Boeddhisme in Japan     6.8. Andere landen     6.8.1. Afghanistan     6.8.2. Bangladesh     6.8.3. Cambodja     6.8.4. Centraal Azië     6.8.5. Indonesië     6.8.6. Kasjmir     6.8.7. Korea     6.8.8. Laos     6.8.9. Nepal     6.8.10. Mongolië     6.8.11. Pakistan     6.8.12. Vietnam     6.8.13. Verenigde Staten van Amerika     7. Boeddhisme in Europa     Geraadpleegde bronnen     Afkortingen


11.2. De toekomst van het Boeddhisme

Inleiding     1. Vijf gevaren    2. Vijf andere dreigende gevaren     3. Andere gevaren en omstandigheden die leiden tot de ondergang van de Goede Leer     4. Omstandigheden tot nadeel en tot voordeel van de leer     5. Omstandigheden tot ondergang van de leer en omstandigheden tot behoud van de leer     6. Omstandigheden strekkende tot het voortduren van de Goede Leer     7. Achteloosheid en deugden     Samenvatting   1. Oorzaken voor verval van de leer     2. Oorzaken voor het behoud van de leer12. Boeddhistisch woordenboek


12.
Boeddhistisch woordenboek
Verklarende woordenlijst van Boeddhistische begrippen 

A   am   ap    B    bo   br   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z13. Cataloog van de collectie Dr. K.H. Eckert, in de bibliotheek van de Boeddhistische Unie van België.