Facetten van het Boeddhismenaar Index

5.2.5.8-9. Theragatha en Therigatha

Theragatha      Therigatha


Copyright ©  2021 / 2564

Het is toegestaan om elektronisch of in gedrukte vorm fragmenten van deze publicatie of de publicatie in zijn geheel over te nemen voor eigen gebruik, of ook met als doel ze met anderen te delen, uitsluitend voor gratis verspreiding en zonder commercieel oogmerk.


Theragāthā

 

Het Theragāthā of de “Verzen van de Ouderlingen (Theras)” bestaat uit 107 gedichten (1279 verzen).1 Die gedichten worden toegeschreven aan 264 Theras. De meesten van hen leefden tijdens de Boeddha of kort na hem. De gedichten zijn geordend in nipatas naar aantal verzen. Dus alle gedichten met één vers staan in groep één (eka nipata).

Niet alle verzen zijn daadwerkelijk gesproken door de theras aan wie ze zijn toegeschreven. Soms zijn ze tot hen gesproken of gaan ze over hen. Zo zouden, volgens de commentator, de verzen die aan Ānanda worden toegeschreven, bij verschillende gelegenheden zijn gesproken en zowel verzen bevatten die tot hem gesproken zijn als verzen die door hem gereciteerd zijn. Sommige verzen in de gedichten zijn duidelijk toevoegingen. Er zijn verwijzingen naar wonderen, grote bijeenkomsten van goden, en de grote beloningen voor het vereren van de Boeddha met een enkele lotusbloem. Dit alles doet denken aan het latere Mahayana.2

 

Therīgāthā

 

      Het Therīgāthā of “Verzen van de nonnen (Therī), bestaat uit 522 verzen die 73 gedichten vormen, verdeeld in nipatas. Verder is het met het Therigatha bijna gelijk als met het Theragatha.3

 

      Beide collecties zijn door de traditie toegeschreven aan bepaalde Theras en Therīs die met naam genoemd worden.4 Ze hebben gemeenschappelijk de religieuze idealen. Alle monniken en nonnen kennen niets hoger dan die verheven vrede van de geest welke bereikt wordt door de uitdoving van begeerte, afkeer en illusie.5

      Het staat vast dat in beide collecties een aantal gedichten van latere datum is.6 Ook hier, net zoals in alle collecties van de Tipitaka, is oud en nieuw gecombineerd.7


 

1Webb 1975, p. 40; Winternitz 1983, p. 98.

2Norman 1983, p. 72-74.

3Webb 1975, p. 40; Winternitz 1983, p. 98; Norman 1983, p. 75-77.

4Winternitz 1983, p. 98.

5Winternitz 1983, p. 100.

6Winternitz 1983, p. 106.

7Winternitz 1983, p. 108.