Facetten van het Boeddhisme


naar Index

10.13. Overweging van de volmaaktheden

Overweging van de volmaaktheden, de tien paramis

 

1.       Moge ik vrijgevig, edelmoedig en behulpzaam zijn.

2.       Moge ik zuiver, deugdzaam en wel-gedisciplineerd zijn.

3.       Moge ik niet egoïstisch en hebzuchtig zijn, maar onzelfzuchtig en opofferend.

4.       Moge ik wijs zijn en moge ik in staat zijn om het voordeel van mijn kennis aan anderen te geven.

5.       Moge ik ijverig, energiek en volhardend zijn.

6.       Moge ik geduldig en verdraagzaam zijn; moge ik in staat zijn om het verkeerde van anderen te dragen en te verduren.

7.       Moge ik eerlijk en waarheidsgetrouw zijn.

8.       Moge ik standvastig en vastbesloten zijn.

9.       Moge ik welwillend, mededogend en vriendelijk zijn.

10.     Moge ik nederig, kalm, rustig, onverstoorbaar en vredig zijn.

 

Moge ik dienen om volmaakt te worden; moge ik volmaakt worden om te dienen.